Introducció a l’ús de l’aprenentatge cooperatiu en un centre d’educació secundària

L’ésser humà viu en societat i és mitjançant els grups com es relaciona per a sobreviure, créixer i desenvolupar-se. Per això, les dificultats que pateix la societat actual difícilment es solucionaran mitjançant accions individuals aïllades. És a dir, es necessita d’una comunitat d’esforços per superar totes aquelles situacions crÍtiques i aconseguir créixer. En aquest sentit, els professionals de l’educació deuen capficar-se cada vegada més per ensenyar als alumnes a relacionar-se i participar amb els seus iguals.
L’escola tradicional, la que coneixem de tota la vida, fabrica individus competitius, justificant-ho en la idea que la societat és competitiva, i no ens adonem de l’errada. L’escola ha de formar alumnes competents no competitius, perquè la societat, les empreses i el mercat laboral realment demanden individus que sàpiguen treballar en equip, que tinguen competència lingüística per comunicar-se adequadament i que siguen creatius.
Si als nostres alumnes, agrupats en classes, els impedim que es socialitzen, és a dir, que aprenguen a respectar-se, a ser empàtics, a complir certes normes socials; si els impedim que es comuniquen (no et mogues, no et gires, no parles amb el company) i no permetem que desenvolupen un pensament divergent… Com van a saber comunicar-se adequadament? Com van a aprendre a treballar en equip si els neguem la possibilitat d’ajuntar-se i organitzar-se? Com van a ser creatius si no els ensenyem que la resposta a qualsevol problema és, com a mínim, no única?
La societat s’encontra en un continu procés de canvi al que l’educació no sempre aconsegueix donar resposta. Per aquesta raó, és necessari desenvolupar noves estratègies educatives per tal d’aconseguir-ho.
En aquest sentit, l’Aprenentatge Cooperatiu es presenta com una estratègia docent motivadora en la que l’alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge i promou, al mateix temps, valors socials i cívics.
És per això que l’objectiu del present treball és, des del Departament d’Orientació del centre, traslladar i proporcionar a l’equip docent de l’IES Serra de Mariola de Muro d’Alcoi coneixements, ferramentes i recursos metodològics per tal de superar l’educació tradicional i individualista i impregnar cada vegada més el procés d’ensenyament de metodologies basades en l’aprenentatge cooperatiu.
L’objectiu, doncs, d’aquest treball queda avalat pel propi esperit de la LOMQUE que, com assenyala el preàmbul “L’alumnat és el centre i la raó de ser de l’educació. L’aprenentatge en l’escola deu estar dirigit a formar persones autònomes, crítiques i amb pensament propi. L’educació suposa facilitar el desenvolupament personal i la integració social.”

 

Los autores:

Pau Oltra Llopis
Laura Seguí Moya

 

[sociallocker]https://3ciencias.com/wp-content/uploads/2018/05/Aprenentatgem-cooperatiu.pdf[/sociallocker]