Encerta amb la teua elecció de futur

Gran part de l’alumnat de segon de batxillerat no sap que estudiar quan finalitza el batxillerat. Aquest material didàctic vol ajudar a que els alumnes pugen elegir el seu futur professional amb la finalitat d’escollir correctament i no abandonar per desil•lusió els estudis superiors una vegada iniciats.
Es tracta d’un llibre pràctic i no teòric que té como a finalitat que l’alumne encerte amb èxit en el seu futur acadèmic i professional i no trie uns estudis superiors influenciat per la seua família o pels seus amics.
Es per això que es proposen diverses activitats a tractar, activitats que l’alumne podrà realitzar i que l’ajudaran a aconseguir per ell mateix una elecció encertada del seu futur acadèmic i professional. D’aquesta manera, no s’ofereix un material teòric sinó que aquest ha sigut desenvolupat per a portar a la pràctica tant si es tria una orientació acadèmica com si es tria una orientació professional.

Autores:
Olga Femenía Millet
Ángel Antonio Alonso Ferrer